Velkommen til Eurytmistforbundet!

 

Eurytmistforbundet i Norge ble dannet i 1980, med formål å være et samarbeidsorgan for eurytmister som arbeidet i Norge og et kontaktorgan overfor myndigheter, skoler og institusjoner.

 

Eurytmistforbundet i dag er et yrkesforbund av eurytmister som arbeider innenfor eurytmiens ulike virksomhetsområder:

  • Som friskapende kunstner.
  • Som kulturarbeider gjennom offentlig kursvirksomhet og foredrag..
  • Som sosialeurytmist eller bevegelseskonsulent i arbeidslivet.
  • Som eurytmilærer på en Steinerskole,  Steinerbarnehage eller Høyskole.
  • Som eurytmiterapeut i sosialterapeutiske eller pedagogiske sammenhenger, eks. sykehus, institusjoner og skoler.
  • Som forsker i samarbeid med universitet eller høyskole.

 

Medlemsskap: Som medlemmer kan opptas alle eurytmister som har en godkjent fireårig grunnutdannelse i eurytmi. I dag finnes det over hundre utdannede eurytmister i Norge.

 

 

Ta gjerne kontakt med Eurytmistoforbundet.

E-post: info @eurytmistforbundet .com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurytmistforbundet i Norge © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

Eurytmistforbundet i Norge